شاعرانه مجموعه اشعار دِلَک ساده من | شمیم فرهادی کاربر انجمن یک رمان

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #1
نام مجموعه: دلک ساده من
نام شاعر: شمیم فرهادی
تگ: شاعرانه
دلک ساده من...
زود چون ماهی و آب
رام دامان تلاطم میشود!
هی میزند...هی می دود...
باز عاشق میشود...
کس نداند دلک ساده ی من
چه غریبانه گریست...
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #2
دل من تنها نیست...
کوله باری خاطره
عکس های یادگار
و خیال تو به همراه من است....

دلک ساده من
هیچ وقت تنها نیست...!
 

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #3
گر تو گویی که بمیر
تن من می میرد اما...دل نه!
آخر آن لحظه ی شیرین وصال
خاطرش زنده کند روح و روان
و دلم بیدار است...!
 

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #4
کاش شاعر میشدم...
قافیه بر پایه ی لعل لبت...
بیت عشق بر پایه چشم شبت
و تمامم آن حصار گردنت...
شعر من را قلم ساده ی دل خواهد سرود....

 

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #5
دلک ساده ی من...
همچو کودک، شیطنت ها دارد...
با عروسک های شیرین اتاق
راز میگوید و از هردو جهان آزاد است...

 

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #6
دلک ساده ی من...
همچو یک آب روان آرام است...
و چونان چشمه ی عشق میجوشد...
و همانند قفس دلگیر است...
دلک ساده ی من
همچو مردان یمن، مظلوم است...!
 
آخرین ویرایش

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #8
به خداوندی آن شاه جهان...
دل من هم شیر است...
به تلاطم های آن باد خزان...

دل من دلگیر است...
نه چنان صورت یک مرد جوان...
دل من هم پیر است...!
 

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
 • نویسنده موضوع
 • #9
من دیوانه ی دیوانه حواس...
مدتی هست برای دلک ساده ی من...
نسرودم وَ نخواندم ز شما
گویند که از دل برود هرآن که از دیده برفت...
دلک ساده ی من...
همچو یک کودک خردسال هنوز...
از برای غزل ناب نگاه

غزل ها خوانَد!
 

ش.م.ی.م فرهادی

نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
9/9/18
ارسالی‌ها
1,850
پسندها
19,136
امتیازها
44,573
مدال‌ها
21
گر به چشمان تو سوگند خورم
دلک ساده ی من میخندد...
و چو از یاد شما یاد کنم...
دلک ساده ی من چشم به هم میبندد...
و چو یک خاطره آغاز کنم
با هوای بی هوای ابرو و باد
میبارد...
 
بالا