شاعرانه مجموعه اشعار دِلَک ساده من | شمیم فرهادی کاربر انجمن یک رمان

ش.م.ی.م فرهادی

گوینده انجمن + شاعر انجمن
گوینده انجمن
عضویت
9/9/18
ارسال ها
1,351
امتیاز
24,673
محل سکونت
کرمانشاه
دلک ساده ی من...
شده سردرگم دراین بیراهه، عشق...
و میان من و آن بار خدای آسمان...
اختلافاتی کشانده به میان...
هم من زاهد و دیوانه نمازم شده دیر...

هم او دگر ندهد هیچ جواب دل پیر...
 

ش.م.ی.م فرهادی

گوینده انجمن + شاعر انجمن
گوینده انجمن
عضویت
9/9/18
ارسال ها
1,351
امتیاز
24,673
محل سکونت
کرمانشاه
دلک ساده ی من...
با کلام ساده ات رام شده..
با نگاه ساده ات دل ها برد از جان من...
و ندانی که خودت
آنچنان دیوانه ای همراه من...

که دلم با دل تو در دام این دیوانگیست...
 

ش.م.ی.م فرهادی

گوینده انجمن + شاعر انجمن
گوینده انجمن
عضویت
9/9/18
ارسال ها
1,351
امتیاز
24,673
محل سکونت
کرمانشاه
دلک ساده ی من..
آنچنان با نامت آرام میشود...
و چنان میخندد از اوج درون
که گمانم چندسالیست که همراه منی...

میشود باز به ویرانه ی دل سر بزنی؟...
 

ش.م.ی.م فرهادی

گوینده انجمن + شاعر انجمن
گوینده انجمن
عضویت
9/9/18
ارسال ها
1,351
امتیاز
24,673
محل سکونت
کرمانشاه
دلک ساده ی من
باز با سادگیش گوش به حرف تو سپرد...
و سخن های تورا در هرشبی با خود خواند...
و چه سخت باورشان کرد ز اعماق دلش...
میدانی؟
ناگهان یک کلمه روح مرا با خود برد...

”الوداع“ تو مرا از جان و دل ها بربود...
 

ش.م.ی.م فرهادی

گوینده انجمن + شاعر انجمن
گوینده انجمن
عضویت
9/9/18
ارسال ها
1,351
امتیاز
24,673
محل سکونت
کرمانشاه
دلک ساده ی من
چند صباحیست که سخت بیمارست...
چند سالیست ندیده رخ زیبای تورا...
ناگهان عکسهایی از تو یافت
و دلم باز گرفت....
طرح لبخند تو دیوانه کند
چشم تو قلب مرا پاره کند
و نگاهت دیگر
روی چشمانم که سرگردان نیست...
می شود آرام بپرسم از تو؟

نگهت غرق به چشمانک کیست؟
 
آخرین ویرایش

ش.م.ی.م فرهادی

گوینده انجمن + شاعر انجمن
گوینده انجمن
عضویت
9/9/18
ارسال ها
1,351
امتیاز
24,673
محل سکونت
کرمانشاه
دلک ساده ی من...
منتظر مانده به یک صحبت تو...
تو بگویی شده یک واژه و حرف
و دلم غرق خیالات خودش باشد و بس...
دلک ساده من...
عکس هایت را زند بو*س*ه به ل**ب
هردمی گوش سپارد به صداهای جهان
تا که شاید برسد سوز صدایت از دور
تو نوازی...من به هر سازی شوم مجنون تو...
و در آخر بنشینیم به کنار آتشی روشن ز عشق
و گره های نگاه من و تو کور شود...
آسمان از شوق پر شور شود...
و فلک با دیدنت دف بزند ...
چه شود حال دل انگیز جهان...

چه شود...!
 

بالا