شاعرانه مجموعه اشعار دیوانگان|T-M کاربر انجمن یک رمان

  • شروع کننده موضوع T-M
  • تاریخ شروع

T-M

رفیق انجمن
رفیق انجمن
عضویت
8/21/19
ارسال ها
111
امتیاز
2,753
با دلم باش و کمی، کمتر مرا دیوانه کن
باش و با نرفتنت درقلب ساده خانه کن
بودنت را دل طلب کرد قصد رفتن کرده ای
باشد حرفی نیست اما بهرحالم چاره کن
باتوحالم آنقدرخوب است که غوغا میکنم
باش وقلب خسته رابا غصه ها بیگانه کن
با تو خنده بر لبم ، همواره غنچه میزند
باش وحال خوب را باعاشقت همسایه کن
 
آخرین ویرایش

T-M

رفیق انجمن
رفیق انجمن
عضویت
8/21/19
ارسال ها
111
امتیاز
2,753
آشفته ام حال مرا، زلف تو معنا میکند
شبهای تاریک مرا ، روی تو زیبا میکند
تکرار این ثانیه هابا دوری از چشمان تو
آخر من دیوانه رااین عشق،رسوا میکند...
 

بالا