مجموعه اشعار تلاطم| T-M کاربر انجمن یک رمان

تینا مسافر

ناظر داستان‌کوتاه
داستان
عضویت
8/21/19
ارسال ها
180
امتیاز
5,133
یک شب انگار اشتباهی ،
بیخبر از یک تلاطم
ناگهان قلبش فرو ریخت.
مثل حس یک ترانه
بندبندش عاشقانه،
مثل یک درد قدیمی
طاقتش را طاق میکرد
اشک های پربهانه
چشم او فرصت نمیداد تاکه دل آرام گیرد...
مثل احساس نیازی که در این تاریکی
تکه نوری بودنش را باید ابراز کند
یک نفر اینجا به عشق بیمار است
باید امشب آسمان باز ببارد غصه را
تا به یغما ببرد ،آنچه میان من و اوست.
درد عشق را ندهد درمان این فاصله ها ،
بلکه احساس نیاز دیوانه تر میکندت....
 
آخرین ویرایش

تینا مسافر

ناظر داستان‌کوتاه
داستان
عضویت
8/21/19
ارسال ها
180
امتیاز
5,133
از کسی رنجیدنت را سهم این عاشق مکن
بیش از این فرصت نمانده با دلم بازی مکن
از تو تا من یک جهان دوری به میدان آمده
بازهم بی اعتنا از حال من کاری مکن....
 

تینا مسافر

ناظر داستان‌کوتاه
داستان
عضویت
8/21/19
ارسال ها
180
امتیاز
5,133
من اگر بد بشوم ،یا نشوم
پای تو جان بدهم،یا ندهم
همه اش یکسان است
پیش چشمان پر از کینه ی تو
که مرا سخت به بازی بگرفت
آن نگاه سرخوش از حیله ی تو....
 

تینا مسافر

ناظر داستان‌کوتاه
داستان
عضویت
8/21/19
ارسال ها
180
امتیاز
5,133
از این ذهنی که هر دم سمت تو پرمیکشد هربار
از آن نقش نگاه تو که سخت در خاطرم جا ماند
و شاید
از دل این غم ، تواند دل زند فریاد
که من محتاج دیدارم
از عشقت سخت بیمارم
و شاید فرصتی یابم ، که قدری عاشقت باشم...
 

تینا مسافر

ناظر داستان‌کوتاه
داستان
عضویت
8/21/19
ارسال ها
180
امتیاز
5,133
یقین دارم که روزی از همین روزهای تکراری
وشاید
درشبی تاریک که سرما استخوان سوز است
تورا چشمان من بیند که سمتم میدوی جانا
و این دیوانه ی عاشق شود بادست تو معنا
که کاش این آرزو باشد تمام سهمم از دنیا
که عاشق میشوم هردم ز شوق روی تو مهتاب
بگو
اقبال من شاید تو باشی جز فقط در خواب....
 

تینا مسافر

ناظر داستان‌کوتاه
داستان
عضویت
8/21/19
ارسال ها
180
امتیاز
5,133
دلخوشی ساده ی قلب بلند پرواز من
خنده های از ته دل بود و اشک های شوق
از غم و درد جز فقط در قصه ها دل دیده بود
سرخوش از هر ثانیه با شوق ،او خندیده بود
تا که یک شب اشتباهی
مثل یک امکان واهی
عشق او از راه رسید و دل به نابودی سپردم
اسم تو ورد زبانم
کاش میشد که بدانی
بی نگاهت ناتوانم
پس نگاهم کن ؛ تا بماند
شور و شوق در رگ هایم...
 
بالا