• موارد قبل از ارسال عکس:

    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش، مناسب باشد و برای سایت ایجاد مشکل ننماید. (بازبودن بالا تنه، پایین تنه، سرشانه ها)

    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند.

    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر، کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد.

    4-دقت فرمایید که تعداد عکس های ارسالی در هر پست باید بین 3 تا 5 عکس باشد و تعداد ارسالی در هر تاپیک کمتر از 4 پست نباشد.

    5-از ارسال هر گونه تاپیک تکراری و اسپم خودداری بفرمایید.

عکس عکس پروفایل شهریوری

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران
.
پروفایل شهریور ماهی ها


عکس پروفایل شهریوری ها

پروفایل شهریوری (۴)

عکس پروفایل شهریور

پروفایل شهریوری (۵)


عکس پروفایل شهریور
 

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران
پروفایل شهریوری (۶)


عکس پروفایل شهریور ماه

پروفایل شهریوری (۷)


عکس پروفایل شهریور ماهی

پروفایل شهریوری (۸)


عکس پروفایل شهریور ماهی ها
 

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران
پروفایل شهریوری (۹)


عکس پروفایل شهریوری ها

پروفایل شهریوری (۱۰)


عکس پروفایل شهریورماه

پروفایل شهریوری (۱۱)


عکس پروفایل شهریوری
 

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران
پروفایل شهریوری (۲۱)پروفایل شهریوری (۲۲)


عکس پروفایل شهریورماه

پروفایل شهریوری (۲۳)
 

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران

¦[☆ Atrin ☆]¦›

سرپرست کامپیوتر،عکس + نویسنده افتخاری
عضو کادر مدیریت
سرپرست تالار
عضویت
11/15/18
ارسال ها
12,868
امتیاز واکنش
10,740
امتیاز
67,173
محل سکونت
تهران
بالا