اسمتو بنویس ببین چی درمی یاد؟

  • شروع کننده موضوع ftmm
  • تاریخ شروع

ftmm

رفیق انجمن
رفیق انجمن
عضویت
10/6/19
ارسال ها
95
امتیاز
1,853
:A ﻣﻐﺮﻭﺭ
:B :خوش تیپ
:C ﻣﻌﺼﻮﻡ
:D ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ
:E باهوش
:F ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ
:G ﻣﻨﻄﻘﯽ
:H ﻣﻮﺩﺏ
:I ﮐﻠﻪ ﺷﻖ
:J ﺑﺎﻣﺰﻩ
:K ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
:L ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﺣﻘﯿﻘﯽ
:M ﺑﺎﺣﺎﻝ
:N عشق همه
خوشگل
:P ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ
:Q ﻋﺼﺒﯽ
:R ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
:S
ﻧﺎﺑﻐﻪ
:T ﺧﻮﺏ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ
:U ﻋﺎﺷﻖ
:Vخوش مشربکن
:W حسود
:X خنده رو
:Y بی احساس
:Z ﺑﺎ ﺧﺪﺍ
یادت نره....
 
بالا