:'( شاهرگ (: ❤

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873

Die only when it is sweet;
That you laugh to die for laughter

مردن فقط وقتی قشنگہ ڪہ
"تو" بخنـدیُ و من برای
خنده هات بمیرم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873
Having someone like you is life


داشتـن یڪی مثـلِ "طُ"
یعنـی زنـدگی :)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873
Fatherland just her bosom

‏وطـن ، فقـط بغلـش...


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873

People are like music, some speak truth, others are just noise.

آدما مثل موزیکن، بعضیاشون حقیقتُ میگن، بقیه فقط صدا میدن.

 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873
Cuanto hagas más favores para otros, hacen menos para ti
el mundo es al reves !!

هرچی بیشتر به دیگران لطف کنی
کمتر خوبی میبینی، دنیا برعکسه!
 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873
You're the sweet feeling that some bitter words don't matter

تو همون حسِ شیرینی که گاهی مهم نیست تلخیِ حرفاش :)
 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873

One day, these love songs will no longer make me think
of you.

یه روزی، دیگه این آهنگهای عاشقانه باعث نمیشن بهت فکر کنم.

 

Niloo. J

کاربر منتخب ادبیات
کاربر منتخب ادبیات
عضویت
11/30/18
ارسال ها
2,288
امتیاز
64,873
honesty is avery expensive gift.
Don’t expect it from cheap people.

صداقت هدیه گرانبهایی است.
از آدمهای پست آنرا انتظار نداشته باشیم.

 
بالا