یک نمونه مکالمه ساده

Queen the crazy

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
10/12/19
ارسال ها
87
امتیاز
3,678
محل سکونت
Crazy home_room40
Hola
سلام
?Como estas
حالت چطور است؟
Estoy bien
من خوبم
?Como te llamas
اسم تو چیست
Mi nombre es jonas
اسم من جوناس است
?De donde eres
تو اهل کجایی
Yo soy de francia
من اهل فرانسه هستم
Por qué viniste a España
برای چه به اسپانیا امده ای
He venido a viajar a España
من برای سفر به اسپانیا امده ام
Disfruta tu viaje
از سفر خود لذت ببری
Gracias
ممنون
 
بالا