دنباله دار بازی کلمات×!

 • شروع کننده موضوع AMOOR
 • تاریخ شروع

بازیه خوبیه ایاع

 • خیر

  رای 7 13.5%
 • بله

  رای 45 86.5%

 • مجموع رای دهندگان
  52
بالا