نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

چالش

پاسخ‌ها
7
بازدیدها
67
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
145
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
140
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
199
بالا