نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

چالش

پاسخ‌ها
7
بازدیدها
171
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
226
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
226
پاسخ‌ها
33
بازدیدها
1,275
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
413
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
278
بالا