نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

چالش

پاسخ‌ها
7
بازدیدها
233
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
264
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
254
پاسخ‌ها
33
بازدیدها
1,441
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
448
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
304
عقب
بالا