مدال‌ها

مدال های اکتسابی این مدال ها به صورت اکتسابی می باشند و با درخواست شما داده خواهند شد
مدال طلای مسابقات
این مدال به نفرات اول مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 301
مدال نقره مسابقات
این مدال به نفرات دوم مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 243
مدال برنز مسابقات
این مدال به نفرات سوم مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 206
مدال مدیر با لیاقت
این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
مجموع مدال‌ها: 137
مدال گوینده انجمن
به گویندگان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 48
مدال نویسنده
این مدال به نویسنده های عزیز اعطا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 64
مدال ناظر انجمن
این مدال به ناظران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 71
مدال طراح انجمن
به طراحان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 24
مدال نقد
به منتقدان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 69
منتقد نمونه
منتقد نمونه
مجموع مدال‌ها: 15
گوینده برتر
گوینده برتر
مجموع مدال‌ها: 8
نوروز 1401
این مدال به یک رمانی های عزیز اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 438
مدال برترین تراژدی نویس
این مدال به نویسندگان عزیزی که در مسابقه‌ی BNY در ژانر درام و تراژدی دارای یکی از ۳ رتبه برتر هستند تعلق می‌گیرد
مجموع مدال‌ها: 13
مدال شرکت در همخوانی
این مدال به کاربرانی که در حداقل ۴ همخوانی شرکت کرده‌اند تعلق می‌گیرد
مجموع مدال‌ها: 14
مدال مترجم انجمن
به مترجمان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 24
مدال نویسنده افتخاری
به نویسندگان افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 17
مدال ناظرین نمونه‌
این مدال به ناظرین رمان ها که رمان های را از مسایل اخلاقی پاک میکنن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 33
مدال کاربر دوست داشتنی
این مدال به کاربرانی که توسط تیم یک رمان محبوب و اخلاق خوبی داشته باشند اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 85
مدال برترین موزیک پروفایل
این مدال بعد از برگزاری مسابقه به بهترین موزیک پروفایل اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 13
مدال بیشترین ارسال کننده
این مدال به کاربری که ارسال های مفید و زیادی داشته باشد اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 20
مدال نویسنده های برتر
این مدال توسط تیم کتاب به نویسنده هایی که لایق باشن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 17
مدال برترین آوتار
این مدال به کاربرانی که اوتار زیبایی داشته باشن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 24
همیار نقد
به کاربرانی که در پر کردنِ تاپیک‌های نقد توسط کاربران، به تیم نقد کمک می‌کنند و با صلاح‌دید مدیر مربوطه، تعلق خواهد گرفت.
مجموع مدال‌ها: 19
مدال مسابقات
به عزیزانی اهدا می‌شود که هر سه مدال مسابقات را دریافت کرده اند.
مجموع مدال‌ها: 43
مدال مدیر باتجربه
به مدیرانی که همواره در کادر مدیریت کمک حال انجمن هستند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 41
مدال همیار انجمن
به کاربرانی که همواره با گزارش زدن به نظم انجمن کمک می‌کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 174
مدال نویسنده ادبیات
مدال نویسنده ادبیات
مجموع مدال‌ها: 12
مدال خبرنگار
این مدال به خبرنگاران عزیز و فعال انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 33
مدال سالِ نو
مدال سالِ نو
مجموع مدال‌ها: 47
ویراستار نمونه
این مدال به ویراستاران سطح بالای انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 12
مدال ویراستار
این مدال به ویراستاران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 47
منتقد ترجمه
این مدال به منتقدان عزیز بخش ترجمه اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 8
مدال کاربر افتخاری
به کاربران افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 14
مدال شاعر
به شاعران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 13
مدال اعتماد
به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 200
مدال وفاداری
این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند، اهدا می گردد .
مجموع مدال‌ها: 394
مدال تبلیغات
این مدال به کاربرانی که در پیشرفت انجمن و معرفی اثار همکاری می‌کنند، اهدا‌ می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 78
مدال کاربر یک رمان
مدال کاربر یک رمان
مجموع مدال‌ها: 349
مدال برترین کاربر
این مدال به کاربرانی که فعالیت بسیار بالایی در انجمن دارند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 62
مدال منتقد شعر
این مدال به منتقدانِ اشعار اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال جذب کاربر
این مدال به کاربرانی که از هر طریقی در جذب کاربر به انجمن یاری رسانده‌اند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 77
مدال رمان پرطرفدار
مدال رمان پرطرفدار
مجموع مدال‌ها: 3
مدال قدردانی
مدال قدردانی
مجموع مدال‌ها: 39
مدال برترین های چت
این مدال به کاربرانی که در چت فعال هستن و با ادب و صحبت باعث جذب کاربران دیگر به انجمن یک رمان می شوند داده می شود
مجموع مدال‌ها: 17
شرکت در مسابقه‌ی BNY
این مدال به نویسنده‌هایی که در مسابقه‌ی BNY شرکت کرده‌اند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 120
برترین جنایی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر جنایی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 15
برترین تخیلی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر تخیلی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 12
مدال نگارگر انجمن
مدال مدیر نگارگر انجمن
مجموع مدال‌ها: 4
برترین عاشقانه نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر عاشقانه، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 12
برترین اجتماعی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر اجتماعی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 14
مدال برترین‌های چالش
این مدال به کاربرانی که در چالش‌ها نفرات برتر شناخته می‌شوند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 382
مترجم برتر
این مدال به مترجمان منتخب کتاب اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
ناظر ترجمه
این مدال به ناظرین عزیز انجمن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 10
ناظر ارشد رمان
این مدال به ناظران منتخب کتاب اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 22
مدال مخاطب رمان
مجموع مدال‌ها: 31
معلم انجمن
این مدال به معلمان انجمن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 21
BSY
این مدال به برنده مسابقه‌ی برترین داستان کوتاه سال اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 13
هوش
این مدال به فعالان هاگوارتز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال تدوینگر
مدال تدوینگر
مجموع مدال‌ها: 8
سخت کوشی
این مدال به فعالان هاگوارتز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال برترین رمان از دیدکاربران
مدال برترین رمان از دید کاربران
مجموع مدال‌ها: 3
مقام
این مدال متعلق به فردی از اعضای گروه اسلایدرین می باشد که بیشترین فعالیت ها و امیتازات در این گروه را بدست آوره و ارشد اسلایدرین است
مجموع مدال‌ها: 8
مدال کاربر وفادار
این مدال مختص کاربرانی است که در انجمن یک رمان تلاش بسیاری برای پیشرفت ان انجام می دهند
مجموع مدال‌ها: 21
مدال برترین رمان سال
این مدال به افرادی داده خواهد شد که در مسابقه برترین رمان سال برنده شده باشند
مجموع مدال‌ها: 41
بعد میانه
بعد میانه
مجموع مدال‌ها: 5
ایده پرداز انجمن
ایده پرداز انجمن
مجموع مدال‌ها: 12
یلدا 1401
یلدا مبارک
مجموع مدال‌ها: 349
یلدای 1402
به پاس حضور و گرامیداشت کاربر عزیز در شب یلدای 1402 در انجمن
مجموع مدال‌ها: 55
مدال های انتسابی این مدال ها به صورت انتسابی می باشند و با فعالیت شما در انجمن اهدا خواهند شد
اولین ارسال
این مدال بعد از 50 ارسالی به شما اهدا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 1,119
اولین تشکر
این مدال بعد از 50 تشکربه شما داده خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 1,602
200 تشکر
شما برای 200 تشکر 300 امتیاز دریافت کردید
مجموع مدال‌ها: 1,357
300 تشکر
شما برای 300 تشکر 700 امتیاز به درست اوردید.
مجموع مدال‌ها: 1,197
400 تشکر
شما برای 400 تشکر 800 امتیاز به دست اوردید.
مجموع مدال‌ها: 1,103
600 تشکر
شما برای 600 تشکر 1000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 1,022
1000 تشکر
شما برای 1000 تشکر 1500 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 858
2500 تشکر
شما برای 2500 تشکر 3000 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 623
8000 تشکر
شما برای 8000 تشکر 5000 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 327
10000 تشکر
شما برای ده هزار تشکر 7 هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 286
15000 تشکر
شما برای پانزده هزار تشکر ده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 205
20000 تشکر
شما برای بیست هزار تشکر دوازده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 150
30000 تشکر
شما برای سی هزار تشکر پانزده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 83
40000 تشکر
شما برای چهل هزار تشکر هجده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 45
60000 تشکر
شما برای شصت هزار تشکر بیست هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 19
200 ارسال
شما برای 200 ارسال 200 امتیاز دریافت کردید ه اید.
مجموع مدال‌ها: 651
300 ارسال
شما برای 300 ارسال 300 امتیاز به دست آورده اید
مجموع مدال‌ها: 544
450 ارسال
شما برای 450 ارسال 400 امتیاز به دست آورده اید.
مجموع مدال‌ها: 444
900 ارسال
شما برای 900 ارسال 500 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 280
1500 ارسال
شما برای 1500 ارسال 600 امتیاز به دست آورده اید.
مجموع مدال‌ها: 162
2500 ارسال
شما برای 2500 ارسال 800 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 76
5000 ارسال
شما برای 5000 ارسال 1000 امتیاز به دست آورده اید
مجموع مدال‌ها: 24
7500 ارسال
شما برای 7500 ارسال 1500 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 11
8000 ارسال
شما برای 8000 ارسال 2000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 9
12000 ارسال
شما برای 12000 ارسال 3000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 4
15000 ارسال
شما برای 15000 ارسال 4000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 1
20000 ارسال
شما برای 20000 ارسال 6000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 1
25000 ارسال
شما برای 25000 ارسال 7000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 0
عقب
بالا