تازه چه خبر

جدیدترین ارسال ها

جدیدترین ارسال های پروفایل

بچه که بودم می دیدم که بچه ها
به قطار سنگ می زنند;
بعدها فهمیدم، هر کسی که
در حال حرکت است را سنگ می زنند...

:458043-d43af67a28506a61aa0e5feb83373c73:
جای تأسف داره;
این دوره به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن :/
پینوکیو کجایی؟ یادت بخیر…
اینجا هر روز دماغا کوچیک‌تر میشن و دروغا بزرگ‌تر :)
بالا