نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

دانلود

  1. sad.dracula

    متن آهنگ متن اهنگ خالصانه | صادق

    آهنگ خالصانه از صادق و T -dey یک عدد سر و بیار بالا و بیرون آب یک بار پاتو بزار در میان دیوونه ها آبیه دریاتو به آسمون راهیه فردا شو بدون بادبون یک عدد سر و بیار بالا و بیرون آب یک بار پاتو بزار در میان دیوونه ها آبیه دریاتو به آسمون راهیه فردا شو بدون بادبون سر صبحی کلیدی به من که چی...
بالا