نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

جملات، کوتاه، انگلیسی، پر معنی، فسلفی

  1. maria.na

    عبارات تاپیک جامع جملات زبان انگلیسی

    بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds. ————————————— براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران Live for ourselves not for showing that to others.. ———————————— سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود A distant tour begins with one step…...
بالا