آموزش موسیقی

  1. delnia

    آموزشی آموزش تئوری موسیقی به زبان ساده و گام به گام

    موسیقی در جای‌جای زندگی ما وجود دارد و هر روز به یک شکلی با آن سروکار داریم. افراد امروزه به کمک پیشرفت فناوری، از طریق دستگاه‌های مختلف به موسیقی گوش می‌دهند و حتی شروع به نوازندگی و خوانندگی می‌کنند. اما به راستی چه تعریفی برای موسیقی وجود دارد. می‌توان یک تعریف ساده را به اینصورت ارائه داد که...
عقب
بالا