نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

رژیم بدون گلوتن ، گلوتن ،

  1. شقایق 77

    پزشکی *نکاتی درمورد گلوتن*

    «به نام خدا» این روزها خیلی از افراد از رژیم غذایی بدون گلوتن استفاده میکنند اما اطلاعات کافی درمورد این رژیم غذایی ندارند . حتی بسیاری از این افراد نمی دانند که گلوتن چیست ! گلوتن نوعی پروتئین است که درمواد غذایی مثل گندم ،چاودار و جو یافت می شود . حال به تحلیل این پروتئین و اثرات شایعی که...
بالا