نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تسلیت باد

  1. زینب میشی

    تسلیت تسلیت به کاربر عزیز و محترم سایت

    تسلیت به کاربر عزیز و محترم سایت آقا علیرضای عزیز فرزند دلبندم ما را در این غم بزرگ خویش شریک بدان مادر، ای حریر احساس ؛ حال که غریبانه از این دشت بلا رخت بربسته ای و چشمانم را در فراغت دریایی از بهت و اندوه کرده ای ؛ حال که از آغوش امن ات بی نصیب مانده ام و شانه هایی برای درد و دل ندارم؛ در...
بالا