نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

پويابياتى بيوگرافى پويابياتى

  1. Arsin

    خواننده بيوگرافى پويابياتى

    بيوگرافى پويابياتى امیر مسعود بیاتی فر ملقب به پویا بیاتی ، سوم آبان سال هزار و سیصد و شصت و پنج در کنگاور از توابع استان کرمانشاه دیده به جهان گشود او فرزند دوم خانواده ای شش نفره است و دو برادر و یک خواهر دارد، اصالت پدری و مادری اش خطه سرسبز و ادب پرور تویسرکان از توابع استان همدان می...
بالا