نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

هنرمندیه

  1. Nikoo

    آموزشی ¤ ذوقِ عکاسی ¤

    به نام حضرت دوست.... تاپیک " ذوق عکاسی" جایی برای ثبت عکس های ناب شماست ؛ عکس هایی ک خالقش خودتون باشید. قوانین: ۱_ اگه تعداد عکس هاتون بالاس ، در هر پست حداقل "سه عکس" و حداکثر "هشت عکس" می تونید به اشتراک بگذارید. ۲_ حجم عکس هاتون نباید بیش از اندازه باشه که باعث سنگین شدن تاپیک بشه و...
بالا