نادیده گرفتن موضوع 'گفت‌وگوی وزیر خارجه عراق با سفیران فرانسه و انگلیس درباره اوکراین'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید گفت‌وگوی وزیر خارجه عراق با سفیران فرانسه و انگلیس درباره اوکراین
عقب
بالا