• موارد قبل از ارسال عکس:

    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش، مناسب باشد و برای سایت ایجاد مشکل ننماید. (بازبودن بالا تنه، پایین تنه، سرشانه ها)

    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند.

    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر، کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد.

    4-دقت فرمایید که تعداد عکس های ارسالی در هر پست باید بین 3 تا 5 عکس باشد و تعداد ارسالی در هر تاپیک کمتر از 4 پست نباشد.

    5-از ارسال هر گونه تاپیک تکراری و اسپم خودداری بفرمایید.

MBTI

پاسخ‌ها
301
بازدیدها
9,368
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
136
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
71
پاسخ‌ها
3
بازدیدها
57
پاسخ‌ها
4
بازدیدها
45
پاسخ‌ها
14
بازدیدها
167
پاسخ‌ها
3
بازدیدها
137
پاسخ‌ها
3
بازدیدها
44
پاسخ‌ها
3
بازدیدها
47
پاسخ‌ها
3
بازدیدها
72
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
42
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
141
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
89
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
61
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
39
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
64
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
58
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
57
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
82
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
56
عقب
بالا