نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

طبیعت

پاسخ‌ها
8
بازدیدها
29
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
40
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
19
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
21
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
30
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
32
بالا