• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس فیلم وسریال ها

پاسخ ها
6
بازدیدها
88
پاسخ ها
2
بازدیدها
24
پاسخ ها
14
بازدیدها
44
پاسخ ها
1
بازدیدها
20
پاسخ ها
5
بازدیدها
22
پاسخ ها
1
بازدیدها
17
پاسخ ها
1
بازدیدها
22
پاسخ ها
2
بازدیدها
19
پاسخ ها
2
بازدیدها
26
پاسخ ها
1
بازدیدها
14
بالا