• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس طبیعت

پاسخ ها
14
بازدیدها
15
پاسخ ها
6
بازدیدها
11
پاسخ ها
8
بازدیدها
10
پاسخ ها
7
بازدیدها
17
پاسخ ها
11
بازدیدها
28
پاسخ ها
12
بازدیدها
15
پاسخ ها
5
بازدیدها
16
پاسخ ها
6
بازدیدها
12
پاسخ ها
10
بازدیدها
26
پاسخ ها
4
بازدیدها
18
پاسخ ها
17
بازدیدها
20
بالا