• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس نوشته

پاسخ ها
7
بازدیدها
846
پاسخ ها
31
بازدیدها
338
پاسخ ها
0
بازدیدها
18
پاسخ ها
6
بازدیدها
45
پاسخ ها
4
بازدیدها
41
پاسخ ها
42
بازدیدها
321
پاسخ ها
19
بازدیدها
154
پاسخ ها
53
بازدیدها
376
پاسخ ها
43
بازدیدها
362
بالا