• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس نوشته

پاسخ ها
726
بازدیدها
27,045
پاسخ ها
6
بازدیدها
424
پاسخ ها
3
بازدیدها
1,201
پاسخ ها
12
بازدیدها
61
پاسخ ها
24
بازدیدها
202
پاسخ ها
4
بازدیدها
30
پاسخ ها
25
بازدیدها
62
پاسخ ها
16
بازدیدها
1,104
پاسخ ها
42
بازدیدها
406
بالا