• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس نوشته

پاسخ ها
7
بازدیدها
887
پاسخ ها
45
بازدیدها
539
پاسخ ها
46
بازدیدها
770
پاسخ ها
26
بازدیدها
536
پاسخ ها
86
بازدیدها
824
پاسخ ها
22
بازدیدها
128
پاسخ ها
91
بازدیدها
129
بالا