نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مطالب فلسفی و سخن بزرگان

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
41
بالا