نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اروپا

پاسخ‌ها
9
بازدیدها
108
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
558
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
500
عقب
بالا