• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

آواتار

پاسخ ها
8
بازدیدها
66
پاسخ ها
10
بازدیدها
104
پاسخ ها
6
بازدیدها
66
پاسخ ها
18
بازدیدها
176
پاسخ ها
18
بازدیدها
44
پاسخ ها
10
بازدیدها
34
پاسخ ها
7
بازدیدها
34
پاسخ ها
35
بازدیدها
161
پاسخ ها
14
بازدیدها
65
پاسخ ها
3
بازدیدها
89
پاسخ ها
6
بازدیدها
36
بالا