• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

عکس های گوناگون

پاسخ ها
10
بازدیدها
122
پاسخ ها
35
بازدیدها
349
پاسخ ها
4
بازدیدها
22
پاسخ ها
20
بازدیدها
109
پاسخ ها
3
بازدیدها
17
پاسخ ها
8
بازدیدها
94
پاسخ ها
2
بازدیدها
20
پاسخ ها
123
بازدیدها
1K
بالا