• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

عکس های گوناگون

پاسخ ها
1
بازدیدها
25
پاسخ ها
11
بازدیدها
250
پاسخ ها
11
بازدیدها
185
پاسخ ها
8
بازدیدها
157
پاسخ ها
0
بازدیدها
21
پاسخ ها
6
بازدیدها
54
پاسخ ها
3
بازدیدها
29
بالا