نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متروکه

پاسخ‌ها
103
بازدیدها
4,314
پاسخ‌ها
28
بازدیدها
5,050
پاسخ‌ها
9
بازدیدها
249
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
134
پاسخ‌ها
89
بازدیدها
10,606
بالا