نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متروکه

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
105
پاسخ‌ها
4
بازدیدها
114
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
110
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
122
پاسخ‌ها
103
بازدیدها
5,636
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
154
پاسخ‌ها
28
بازدیدها
5,327
پاسخ‌ها
22
بازدیدها
906
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
268
بالا