نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

سایر

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
19
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
33
بالا