نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

دالان،حاج،مختار،شعر،نو،

  1. khashayar

    شاعر‌پارسی اشعار مجید سعدآبادی

    ﷽ ابتدا انسان بود ، بعد چرخ را ساخت ،سپس اتوبوس را و عاشق شد با اتوبوس از دانشگاه تا دالان حاج مختار پلاک 9 بر می گشت و به صدای خنده های بلندی که از آن پشت ، که از آن دور ها می آمد ... مجموعه شعر : # مجید_سعدآبادی
بالا