شعرکده

  1. n-e-g-i-n

    مهم تاپیک جامع درخواست تگ شعر| انجمن یک رمان

    درود درجهت پیشرفت بخش شعرکده تیم مدیریت تصمیم گرفته برای تاپیک های اشعار کاربران انجمن که ذوق شعر و شاعری دارند و در این عرصه فعالیت می‌کنند، تگ مناسب اعمال کند. *توجه داشته باشید برای درخواست تگ، تعداد پست های اشعارتان باید حداقل 15 پست باشد* [انواع تگ بخش شعرکده] تگ همگانی به تاپیک هایی...
بالا