آموزشی | انواع مدل‌های بافت |

 • نویسنده موضوع *SHAKIBAgh*
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 42
 • بازدیدها 13,578
 • کاربران تگ شده هیچ

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #21
۱- بافت مدل قطره ای
عکس بافت مدل قطره ای


این مدل را با ۲۹ دانه بافته شده است.

رج ۱:
همه دانه ها از زیر بافته می شوند.


رج ۲:

همه دانه ها از رو بافته می شوند.رج ۳:
۲ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۲ دانه زیر .


رج ۴:
۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۵ دانه رو، ۱ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب بافته شود.


رج ۵:

تکرار رج سوم می باشد.رج ۶:

تکرار رج چهارم می باشد.رج ۷:

تکرار رج سوم می باشد.رج ۸:
۲ دانه رو، میل را در اولین دانه ای که...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #22
۲- بافت مدل کشباف توری
عکس بافت مدل کشباف توری

رج ۱:
1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، یک دانه زیر، 5 دانه رو
رج ۲:
ژته را رها می کنیم، 1 دانه رو می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه رو می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه رو می بافیم، ژته را رها می کنیم، یکی از رو می بافیم، 5 دانه زیر.
سپس این دو رج را 4 بار تا رج 8 تکرار می کنیم.
رج ۹:
1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 5 دانه زیر
رج ۱۰:
ژته را رها می کنیم، 1 دانه زیر می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه زیر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #23
۱- بافت توری مدل پلکان به آسمان


عکس بافت توری مدل پلکان به آسمان
برای این مدل بافت توری به تعداد ۸ +۲ دانه سر می گیریم.

رج 1:
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، یک ژته، ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید + یک دانه حاشیه .

رج 2 و رج های زوج :
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از زیر ۴ دانه از رو ۲ دانه از زیر ) یک دانه حاشیه .

رج ۳ :
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، یک ژته، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، ۲ دانه از رو...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #24
۳- بافت توری مدل زنجیره ای از الماس


عکس بافت توری مدل زنجیره ای از الماس


برای بافت توری این مدل به تعداد مضرب ۸ دانه سر بگیرید.

رج ۱ از سمت راست :
( ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۱ دانه نبافته به میل راست بگیرید ۲ دانه از زیر و ۱ دانه نبافته را روی آن ۲ دانه بافته شده بیندازید، ۱ ژته، ۲ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۲ و همه رج های زوج : تمام دانه ها از رو بافته شود.

رج ۳:
( ۳ دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، ۱ ژته، ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، ۲ دانه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #25
مهارت های لازم برای بافت با دو میل
 • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
 • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل
وسایل لازم برای بافت لانه زنبوری با دو میل
 • کاموا با نخ متوسط
 • میل شماره 3.5 یا 4
نکته: انتخاب نوع نخ و سایز میل به نوع لباسی که می بافید بستگی دارد.

روش بافت لانه زنبوری با دو میل
عکس مدل بافت لانه زنبوری با دو میل


برای مدل بافت لانه زنبوری با دو میل لازم است ابتدا ۲۴ دانه سر اندازید.

رج1:

حال ۲ دانه برای حاشیه می بافیم، ۲ دانه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #26
آموزش بافت کندویی با دو میل
وسایل لازم برای بافت کندویی با دو میل
 • کاموا ضخیم
 • میل شماره 7
روش بافت کندویی با دو میل


عکس روش بافت کندویی با دو میل


برای مدل بافت کندویی باید از دو میل سایز ۷ استفاده کنید و ۲۶ دانه سربگیرید.

رج ۱:

تمام دانه ها را از رو ببافید.رج ۲:

تمام دانه ها را از زیر ببافید.رج ۳:

تمام دانه ها را از رو ببافید.


رج ۴:
1 دانه زیر، ( 3 دانه از رو، 2 دانه با نخ در جلو رد کنید، 3 دانه از رو) داخل پرانتز را تا دانه ی آخر ادامه دهید، دانه ی آخر: از زیر.


رج ۵:
1 دانه زیر، ( 3 دانه از زیر، 2 دانه با...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #27
۱- بافت مدل سیرابی (لوزی ریز)


عکس بافت مدل سیرابی (لوزی ریز)


برای بافت این مدل 20 دانه سر می اندازیم. در این مدل تمام رج ها از زیر بافته می شود.

رج 1: تمام دانه ها زیر بافته می شود.

رج 2:
یک دانه را نبافته از میل رد کرده، سپس یک ژته می اندازیم و یک دانه می بافیم، تا آخر رج این مدل بافت را تکرار می کنیم.

رج 3: دانه ها را می بافیم و ژته ها را نبافته از میل رد می کنیم.

رج 4:
یک دانه و یک ژته را با هم از زیر یکی می کنیم سپس یک دانه را نبافته از میل رد می کنیم و یک ژته می اندازیم و تا آخر رج این مدل بافت را تکرار می کنیم.

سپس به ترتیب رج 3 و 4 را تکرار کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #28
۲- بافت مدل سیخ کبابی


عکس بافت مدل سیخ کبابی


در این مدل بافت باید ابتدا چند رج مدل رکن و یا مدل جودانه ببافید.


رج 1: 2 دانه رو، 7 دانه زیر، تا آخر رج این بافت را تکرار کنید.

رج 2: دانه های زیر،به زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 3:
2 دانه رو، 3 تا یکی، 3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم).

رج 4: دانه های زیر، به زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 5:
2 دانه رو، دو دانه زیر، 3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم)، دو دانه بعد هم از...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #29
۳- بافت مدل شکلاتی

عکس بافت مدل شکلاتی

ابتدا چند رج مدل رکن و یا مدل جودانه ببافید.

رج 1:
یک دانه زیر برای حاشیه، 5 دانه راباهم یکی کنید ولی از میل در نیارید، 1 ژته و دوباره همان 5 دانه را از زیر ببافید، 1 ژته، 5 دانه راباهم یکی کنید تا تعداد دانه های روی میل 5عد دشود بعد دانه را خارج کرده و 5 دانه از زیر، سپس بعد 5 دانه بعدی را می گیریم. یعنی یکی درمیان مدل را می بافیم.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 3: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج 4: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 5:
5 دانه زیر، 5 دانه بعدی را با هم یکی می...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

*SHAKIBAgh*

کاربر خبره
کاربر خبره
تاریخ ثبت‌نام
25/6/18
ارسالی‌ها
4,231
پسندها
28,251
امتیازها
69,873
مدال‌ها
26
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #30
روش بافت پیچ لوزی درهم
عکس روش بافت پیچ لوزی درهم


این مدل بافت از 20 دانه تشکیل شده است. حاشیه را می توانیم هر مدلی می خواهیم ببافیم، برای این بافت به این صورت عمل می کنیم:

رج 1:

3 دانه زیر، 4 دانه رو، 6 دانه را از میل در آورده و جای 3 دانه دوم را با 3 دانه اول جابه جا می کنیم. دانه ها ی جابه جا شده را از زیر ببافید، 4 دانه رو، 3 دانه زیر.رج 2 و تمام رج های پشت:
در این رج ها هر دانه همان طور که دیده می شود بافته می شود.


رج 3:
(4 دانه را از میل در بیاورید و جای دانه 4 را با 3 دانه عوض کنید، 1 دانه رو و 3 دانه زیر ببافید، 2 دانه رو، 4 دانه را از میل در بیاورید و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : *SHAKIBAgh*

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

عقب
بالا