نقاشی نقاشی | نقاشی کودکانه حیوانات

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
آموزش نقاشی "همستر"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.
در این مطلب نقاشی ساده و کارتونی همستر به صورت گام به گام آموزش داده خواهد شد.

cartoon-drow-01.jpg
cartoon-drow-02.jpg
cartoon-drow-03.jpg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
آموزش نقاشی "پروانه"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

Zarafeyejadooyi_naghashi_sadeh_021.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
آموزش نقاشی "پاندای سرخ"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

draw-red-panda-01.jpg
draw-red-panda-02.jpg
draw-red-panda-03.jpg
draw-red-panda-04.jpg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
آموزش نقاشی "بوفالو"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

Zarafeyejadooyi_naghashi_sadeh_019.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
آموزش نقاشی "دلفین"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

dolphin-painting-08.jpg

dolphin-painting-02.jpg
dolphin-painting-03.jpg
dolphin-painting-04.jpg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
آموزش نقاشی "حلزون"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

snail-painting-001.jpg
snail-painting-002.jpg
snail-painting-003.jpg
snail-painting-004.jpg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Aby_ZM

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
آموزش نقاشی "گربه"


یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.


ba1690.jpg
ba1690-1.jpg
ba1690-2.jpg
ba1690-3.jpg
ba1690-4.jpg
ba1690-5.jpg
 

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
آموزش نقاشی "خرگوش"


یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

210161_D26B005D-1606-456F-9516-180F775ABEA1.jpeg
210162_134EF79E-4EF7-4FC8-B49D-FAE98C8F3EF8.jpeg
210163_E1D5BCA7-9EB1-4C1F-8EE5-F30D8A809E90.jpeg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #9
آموزش نقاشی "شیر"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

210154_765E9C90-71E4-4E6A-B028-578C593A30F6.jpeg
210155_4C2E3872-74E1-4C01-B0FA-99FABC71AC3B.jpeg
210156_A6898D31-36BA-4D7B-BFE6-CB9E98C4F27F.jpeg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

(فاطمه1381)

مدیر بازنشسته + معلم انجمن
معلم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
23/6/20
ارسالی‌ها
2,997
پسندها
3,122
امتیازها
28,773
مدال‌ها
3
سطح
4
 
 • نویسنده موضوع
 • #10
آموزش نقاشی "اسب"یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.

210150_F9BB101E-C706-4407-A0DD-4D5FB280D8E4.jpeg
210151_2D846BFC-12C1-44AC-B709-A1F86F08442B.jpeg
210152_1BAD4D8B-450D-480F-A01A-6ECCB300B23A.jpeg
[IMG...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
عقب
بالا