سلام! به انجمن رمان نویسی یک رمان خوش آمدید.

جهت استفاده از امکانات مجموعه ثبت نام کنید.

یا ثبت‌نام

نکاتی که هر ایرانی باید درباره تخت جمشید بداند!

  • نویسنده موضوع Alie.Z
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 11
  • بازدیدها 1,453
تخت جمشید و اهرام مصر

با کشف الواح گلی تخت جمشید شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جور و بیگاری گرفتن رعایا ساخته شده باطل شد. زیرا این اسناد حکایت از آن دارد که به تمام کارگران این قصرها، اعم از عمله، بنا، نجار، سنگتراش، معمار و مهندس مزد می‌دادند و هر کدام از این الواح، سند هزینه یک یا چند نفر است.


نکاتی که هر ایرانی باید درباره تخت جمشید بداند + تصاویرنکاتی که هر ایرانی باید درباره تخت جمشید بداند + تصاویرکارگرانی که در بنای تخت جمشید دست اندرکار بودند؛ از ملت‌های مختلف مانند ایرانی، بابلی، مصری، یونانی، عیلامی و آشوری تشکیل می‌شدند که همه آنان رعیت دولت شاهنشاهی ایران به شمار می‌رفتند. گذشته از مردان، زنان و دختران نیز به کار گل مشغول بودند. مزدی که به کارگران می‌دادند غالبا جنسی بود نه نقدی، که آنرا با یک واحــد پـول بابلی به نام "شکــل" سنجیده و برابر آن را به جنس پرداخت می‌کردند. اجناسی را که بیشتر به کارگران می‌دادند و مزد آن محسوب می‌شد عبارت بود از: گندم و گوشت.


نکاتی که هر ایرانی باید درباره تخت جمشید بداند + تصاویر
 
سخن پایانی

از آنچه امروز از تخت جمشید بر جای مانده؛ تنها می‌توان تصویر مبهمی از شکوه و عظمت کاخ‌ها در ذهن مجسم کرد. با این همه می‌توان به مدد یک نقشه تاریخی که جزئیات معماری ساختمان کاخ‌ها در آن آمده باشد و اندکی بهره‌گیری از قوه تخیل، به اهمیت و بزرگی این کاخ‌ها پی‌برد. نکته‌ای که سخت غیر قابل باور می‌نماید این واقعیت است که بخش‌هایی از این مجموعه عظیم و ارزشمند هزاران سال زیر خاک مدفون بوده تا اینکه در حدود 70 سال قبل کشف شد.

Persepolis_Reconstruction_Apadana_Chipiez2.jpg

Apadana-L__1_.jpg
1052.jpg
156011_641.jpg

__________________
منبع: ایسنا و لست سکند
 
عقب
بالا