روز شمار ✓روزشمار کنکور 1400✓

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20

پروفایل-انگیزشی-54.jpg

روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۳۰ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۹ روز)


کنکور انسانی:
(۲۹ روز)


کنکور زبان:
۱ ماه
(۳۱ روز)


کنکور هنر:
۲۸ روز

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۱۱ روز
(۷۳ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20
پروفایل-انگیزشی-60.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۹ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۸ روز)


کنکور انسانی:
(۲۸ روز)


کنکور زبان:
(۳۰ روز)


کنکور هنر:
۲۷ روز

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۱۰ روز
(۷۲ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(85, 57...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20
پروفایل-انگیزشی-64.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۸ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۷ روز)


کنکور انسانی:
(۲۷ روز)


کنکور زبان:
(۲۹ روز)


کنکور هنر:
۲۶ روز

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۹ روز
(۷۱ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(85, 57...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20
840004_0b963dc9e72e4be20bf43c6c1d19a616.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۷ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۶ روز)


کنکور انسانی:
(۲۶ روز)


کنکور زبان:
(۲۸ روز)


کنکور هنر:
(۲۵ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۸ روز
(۷۰ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(85, 57...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20
پروفایل-انگیزشی-67.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۶ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۵ روز)


کنکور انسانی:
(۲۵ روز)


کنکور زبان:
(۲۷ روز)


کنکور هنر:
(۲۴ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۷ روز
(۶۹ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(85, 57...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20
پروفایل-انگیزشی-73.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۵ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۴ روز)


کنکور انسانی:
(۲۴ روز)


کنکور زبان:
(۲۶ روز)


کنکور هنر:
(۲۳ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۶ روز
(۶۸ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(226, 80...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20

پروفایل-انگیزشی-81.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۴ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۳ روز)


کنکور انسانی:
(۲۳ روز)


کنکور زبان:
(۲۵ روز)


کنکور هنر:
(۲۲ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۵ روز
(۶۷ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(226, 80...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20

پروفایل-انگیزشی-89.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۳ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۲ روز)


کنکور انسانی:
(۲۲ روز)


کنکور زبان:
(۲۴ روز)


کنکور هنر:
(۲۱ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۴ روز
(۶۶ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ برگزاریِ آزمون در تیرماه (کنکور فنی و حرفه‌ای در مرداد) می‌باشد؛ لذا امکان تعویقِ زمان کنکور به دلیل کرونا وجود دارد!
[COLOR=rgb(226, 80...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20

پروفایل-انگیزشی-99.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۱ روز)


کنکور ریاضی:
(۲۰ روز)


کنکور انسانی:
(۲۰ روز)


کنکور زبان:
(۲۲ روز)


کنکور هنر:
(۱۹ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۲ روز
(۶۴ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

PRINCE'S

ناظر ازمایشی
تاریخ ثبت‌نام
8/4/21
ارسالی‌ها
569
پسندها
4,773
امتیازها
21,973
مدال‌ها
11
سن
20
پروفایل-انگیزشی-43.jpg
روزشمارِ کنکورِ ۱۴۰۰:

کنکور تجربی:
(۲۰ روز)


کنکور ریاضی:
(۱۹ روز)


کنکور انسانی:
(۱۹ روز)


کنکور زبان:
(۲۱ روز)


کنکور هنر:
(۱۸ روز)

کنکور فنی و حرفه‌ای:(اصلاح شده)
۲ ماه و ۰۱ روز
(۶۳ روز)

پ.ن: تمامی روزها براساسِ...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا