دفترکارمنتقدان ~. ثبت مرخصی و استعفای منتقدان ادبیات.~

 • نویسنده موضوع GHAZAL NAROUEI
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 48
 • بازدیدها 2,272
 • کاربران تگ شده هیچ
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

GHAZAL NAROUEI

مدیر بازنشسته + نویسنده افتخاری
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
8/7/18
ارسالی‌ها
3,053
پسندها
55,640
امتیازها
69,173
مدال‌ها
41
سن
18
سطح
40
 
 • نویسنده موضوع
 • #21
منتقد: Zhrw.sl
مرخصی
از تاریخ: 1400/3/31
تا تاریخ: 1400/4/7
دلیل: شخصیبا مرخصی شما موافقت شده است.
 
امضا : GHAZAL NAROUEI
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] G.ASADI

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #22
منتقد: Amen SaĐr Aḿẽn SãĐr
مرخصی
از تاریخ: 1400/5/3
تا تاریخ: 1400/6/3
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است
 
امضا : G.ASADI

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #23
منتقد: فرزان فرزان
مرخصی
از تاریخ: 1400/5/22
تا تاریخ: 1400/5/29
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است
 
امضا : G.ASADI

GHAZAL NAROUEI

مدیر بازنشسته + نویسنده افتخاری
نویسنده افتخاری
تاریخ ثبت‌نام
8/7/18
ارسالی‌ها
3,053
پسندها
55,640
امتیازها
69,173
مدال‌ها
41
سن
18
سطح
40
 
 • نویسنده موضوع
 • #24

منتقد: BAHAR JAFARI BAHAR JAFARI
مرخصی

از تاریخ: 1400/5/26
تا تاریخ: 1400/6/26
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است.
 
امضا : GHAZAL NAROUEI

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #25
منتقد: BAHAR JAFARI BAHAR JAFARI
استعفا
دلیل: شخصی


با استعفای شما موافقت شده است.
با تشکر از حضور شما در تیم
 
امضا : G.ASADI

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #26

منتقد: P paniz.karimi
مرخصی

از تاریخ: 1400/6/10
تا تاریخ: 1400/7/2
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است.
 
امضا : G.ASADI
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] paaa

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #27
منتقد: MEHRNOOSH AFSHAR MEHRNOOSH._.pd
مرخصی

از تاریخ: 1400/6/11
تا تاریخ: 1400/6/13
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است.
 
امضا : G.ASADI

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #28
منتقد: MasyhaHeidari مسیحا حیدری
مرخصی

از تاریخ: 1400/6/15
تا تاریخ: 1400/7/30
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است.
 
امضا : G.ASADI

G.ASADI

مدیر بازنشسته ادبیات
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
10/4/20
ارسالی‌ها
1,256
پسندها
41,147
امتیازها
60,573
مدال‌ها
24
سطح
38
 
 • #29
منتقد: M Merry
مرخصی

از تاریخ: 1400/6/18
تا تاریخ: 1400/6/31
دلیل: شخصی

با مرخصی شما موافقت شده است.
 
امضا : G.ASADI

ℛℴℎ

نویسنده انجمن + نویسنده‌ی ادبیات
ناظر رمان
تاریخ ثبت‌نام
27/7/18
ارسالی‌ها
1,387
پسندها
25,744
امتیازها
47,103
مدال‌ها
55
سن
20
سطح
33
 
 • #30
منتقد: sama_tor sama_tor
خروج از تیم
 
آخرین ویرایش
امضا : ℛℴℎ
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
عقب
بالا