• لازم به ذکر هست کلیه مطالب قرار داده شده در تالار ( اخبار و حقوق) و چه در مواردی که در تالار (دانلود نرم افزار های کامپیوتر) از دیگر منابع بوده و کاربران یک رمان جهت راحتی دیگر افراد موجود در انجمن اقدام به قرار دادن اخبار و نرم افزار نموده اند و اگر شما صاحب امتیاز این نرم افزار هستید کافی هست با ما تماس بگیرید

آموزشی ترمینولوژی حقوق

 • نویسنده موضوع Bita
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 14
 • بازدیدها 1,041
 • کاربران تگ شده هیچ

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #1

ترمینولوژی چیست؟​

معنی ترمینولوژی چیست؟

ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی (به انگلیسی: Terminology) به معنای مطالعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی یک حوزه خاص است.

مثلاً وقتی از ترمینولوژی حقوق حرف می‌زنیم، منظورمان مجموعه واژه های اختصاصی علم حقوق است و یا واژه های عمومی که در علم حقوق، معنای تخصصی پیدا می‌کنند. به شکل مشابه، زمانی که می‌گوییم واژه‌ی X در ترمینولوژی روانشناسی به معنای Y است، تأکید می‌کنیم که اگر این واژه در کتابهای روانشناسی به کار برود، معنای Y را خواهد داشت و نباید آن را با کاربردهای روزمره یا کاربرد در علوم دیگر (مثلاً جامعه شناسی) اشتباه بگیریم.

تدوین ترمینولوژی گاهی به معنای یک فرایند...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
(الف)

آئین دادرسی

اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات (قضائی و اداری) یا درخواست‌های قضائی ( مانند درخواست در امور حسبی) و مانند آنها وضع و به کار میرود مانند آئین دادرسی مدنی( یا اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها.​
 
آخرین ویرایش
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
آئین دادرسی تجاری

رشته ای است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط به رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنی اصطلاح آئین دادرسی بازرگانی هم به کار می رود.​
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
آئین دادرسی کیفری

رشته ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم ورسیدگی به آن و تطبیق مجازات مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم.​
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
آئین دادرسی مدنی

رشته ای است از حقوق داخلی هرملت که از سازمان‌های قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می کند.
در اینکه این رشته جزء حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شک، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد این است که این رشته مربوط به حقوق عمومی است. و الا ارتباط آن به حقوق خصوصی نیاز به استدلال ندارد علی‌هذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومی اقامه نشودجزءحقوق خصوصی بشمار می آید.​
 

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
آئین نامه

(حقوق عمومی)
الف- مقرراتی که مقامات صلاحیت دار مانند وزیریا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشدکه اساسا قانونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظام نامه هم استعمال شده است، گاه خود مجلس نظام نامه وضع میکند.
در حقوق اسلام این گونه مقررات را حکم می گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بکار می بردند. وضع این گونه مقررات را( که بنا بر تدوین آن نداشتند) حکومت می نامیدند.

ب- آئین نامه (Reglement)یا نظام نامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرائی قانون به منظور اجراء وظائف اجرائی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
آئین نامه اجرائی

(حقوق عمومی) آئین نامه‌ای نه برای اجراء یک قانون مقرر میشود. ممکن است آئین نامه اجرائی را خود مجلس و یا دولت و یا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و به معرض اجراء بگذارند.​
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
آئین نامه مستقل

(حقوق عمومی) آئین نامه‌ای که مقام رسمی صلاحیت‌دار در حدود اختیار خود (و بدون این که به منظور اجراء قانون معینی از قوانین موضوعه باشد) وضع کند.​
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] FakhTeh

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #9
آبونمان Abonement

عنوان عقودی است که در آنها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معین و یک جا یا با اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و‌ برق یا روزنامه و تأتر یا گاز و تلفن و مانند آنها، عوض را " وجه اشتراک " گویند. ترجمه آن به اشتراک بی‌مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است (بند چهارم ماده: 739 قانون آئین دادرسی مدنی).​
 

Bita

مدیر ارشد بازنشسته + نویسنده ادبیات
نویسنده ادبیات
تاریخ ثبت‌نام
14/1/19
ارسالی‌ها
5,104
پسندها
25,187
امتیازها
67,173
مدال‌ها
51
سطح
29
 
 • نویسنده موضوع
 • #10
آبهـای ساحلی

(بین الملل عمومی) قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت های واقعه در زیرکف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می باشد(ماده یک قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت "ولت در دریاها محوب 24-4-1313) میزان آبهای ساحلی دول در همین حدو" است و آبهای ساحلی قسمتی از کشور صاحب آبهای ساحلی محسوب است و مقررات آن کشور در آن مجری است.​
 

موضوعات مشابه

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 1, کاربر: 0, مهمان: 1)

عقب
بالا