• لازم به ذکر هست کلیه مطالب قرار داده شده در تالار ( اخبار و حقوق) و چه در مواردی که در تالار (دانلود نرم افزار های کامپیوتر) از دیگر منابع بوده و کاربران یک رمان جهت راحتی دیگر افراد موجود در انجمن اقدام به قرار دادن اخبار و نرم افزار نموده اند و اگر شما صاحب امتیاز این نرم افزار هستید کافی هست با ما تماس بگیرید

حقوق مالیه آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

 • نویسنده موضوع AVA_SEY
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 2
 • بازدیدها 118
 • کاربران تگ شده هیچ

AVA_SEY

کاربر سایت
کاربر حرفه‌ای
تاریخ ثبت‌نام
9/3/20
ارسالی‌ها
1,787
پسندها
16,059
امتیازها
40,573
مدال‌ها
26
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۸۳۸۸۲/ت ۵۹۹۷۴هـ

موزخ: ۱۹/۵/۱۴۰۱

 • وزارت جهادکشاورزی
 • سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۹۴۴۸/۰۲۰ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ـ بند: بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون.

۳ـ دستگاه اجرایی/ واگذارنده اعتبار: وزارت جهادکشاورزی و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : AVA_SEY

AVA_SEY

کاربر سایت
کاربر حرفه‌ای
تاریخ ثبت‌نام
9/3/20
ارسالی‌ها
1,787
پسندها
16,059
امتیازها
40,573
مدال‌ها
26
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
ماده۳ـ در صورت حمایت از طرح‌‏های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیلات، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به ‌عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح، با عنوان سرفصل وجوه ادارهشده تعهدشده، مسدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلند مدت یک‏ساله تعلق میگیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به‌ حساب خزانه واریز می‏گردد. شرط لازم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده۴ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل به شرح زیر، حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : AVA_SEY

AVA_SEY

کاربر سایت
کاربر حرفه‌ای
تاریخ ثبت‌نام
9/3/20
ارسالی‌ها
1,787
پسندها
16,059
امتیازها
40,573
مدال‌ها
26
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
ماده۸ ـ مؤسسه عامل موظف است اصل، سود و جرایم دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات سهم واگذارنده اعتبار موضوع این آییننامه را در سررسیدهای ماهانه به خزانه داری کل کشور (یا خزانه معین استان) واریز و به واگذارنده اعتبار اعلام نماید.

ماده۹ـ مؤسسه عامل موظف است ضمانتهای لازم و کافی در چهارچوب قوانین و مقررات برای بازپرداخت اصل و سود را از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت وصول اقساط بر عهده مؤسسه عامل میباشد.

ماده۱۰ـ متقاضیان مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، از طریق سامانه مربوط به موسسه عامل معرفی می گردند. موسسه عامل موظف است ظرف پانزده روز کاری از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرحها...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : AVA_SEY

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

عقب
بالا