جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن

ســـحرپــروانـہ

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
عضویت
6/30/18
ارسال ها
2,302
امتیاز واکنش
4,285
امتیاز
30,973
بر اساس قانون مدنی در صورتی که والدین از یکدیگر طلاق گرفته باشند ، یا به هرعلت دیگری جدا از یکدیگر زندگی کنند ، دادگاه در خصوص حضانت فرزندان آنان تصمیم گیری نموده و در نهایت حضانت کودک را به یکی از والدین واگذار می کند . از جمله حقوقی که در این مدت برای دیگری بوجود می آید ، این است که حق ملاقات با فرزند خود را خواهد داشت . اما گاهی اوقات برخی از والدین سعی در ممانعت از ملاقات فرزندتوسط دیگری می نمایند و این امر سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است می گردد . به همین دلیل در قانون ضمانت اجراهایی در خصوص جلوگیری از ملاقات با فرزند پیش بینی شده است . بر همین اساس در این مقاله قصد داریم جلوگیری از ملاقات با فرزندو ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات فرزند را مطرح کنیم .جلوگیری از ملاقات با فرزند
بر اساس ماده 1174 قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق و یا هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند ، دادگاه برای هریک از ابوین که طفل تحت حضانتاو نیست ، حق ملاقات با فرزند تعیین می نماید که جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
بر اساس این ماده در صورتی که در خصوص زمان ، مکان و سایر جزئیات ملاقات ، میان والدین توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان آن را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته باشد .
بر همین اساس در قانون مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر حفظ شود . به عنوان مثال :
-پدر و مادری که حضانت طفل را بر عهده دارند ، نمی توانند او را از محل حضانت او خارج کنند ، مگر اینکه این کار با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد . به عنوان مثال اگر محل سکونت والدین در شهر اهواز باشد ، کسی که حضانت بر عهده او است ، نمی تواند طفل را به اصفهان ببرد ؛ چرا که در این صورت استفاده از حق ملاقات برای طرف دیگر دشوار می شود .
-همچنین ، بر اساس ماده 42 قانون حمایت خانواده ، صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است ، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ؛ مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد . پس دادگاه می تواند با توجه به مصلحت کودک این امر را اجازه دهد که بنا به درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند تا حقوق وی رعایت شود .ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
جلوگیری از ملاقات با فرزند صدمات روحی و معنوی فراوانی را برای فرزند و همچنین پدر یا مادر وی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزنداندیشیده شده است . ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است :
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست ، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
بر اساس این ماده ، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری می کند و یا اینکه جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط وی انجام شود ، دادگاه می تواند اقداماتی در این خصوص انجام بدهد . از جمله اینکه حضانت را به دیگری واگذار کند و یا اینکه با رعایت مصلحت طفل اقدام به تعیین ناظر با حدود نظارت مشخص کند .
دوم اینکه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود .
بنابراین عدم بازگرداندن و جلوگیری از ملاقات با فرزند می تواند سبب شود که بنا به تقاضای ذی نفع ( کسی که حضانت با اوست ) حکم بازداشت اجرا شود .
 
بالا