مـَنـَـــمو ...

n-e-g-i-n

مدیر چت
عضو کادر مدیریت
مدیر چت
عضویت
7/26/18
ارسال ها
2,635
امتیاز
40,673
منمو
تنهایی پیرمردی که در پارک قدم میزند​
 

n-e-g-i-n

مدیر چت
عضو کادر مدیریت
مدیر چت
عضویت
7/26/18
ارسال ها
2,635
امتیاز
40,673
منمو
کرکس هایی که منتظر ته مانده غذای شیرند
 

n-e-g-i-n

مدیر چت
عضو کادر مدیریت
مدیر چت
عضویت
7/26/18
ارسال ها
2,635
امتیاز
40,673
منمو
اقیانوس حسرت​
 

n-e-g-i-n

مدیر چت
عضو کادر مدیریت
مدیر چت
عضویت
7/26/18
ارسال ها
2,635
امتیاز
40,673
منمو
نَهِ تیز و بُرنده اش
 
بالا