مـَنـَـــمو ...

NᎬᏩᏆN

مدیر تالار ادبیات + مدیر چت + ناظر آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
عضویت
7/26/18
ارسال ها
3,598
امتیاز
71,673
منمو
تنهایی پیرمردی که در پارک قدم میزند​
 

NᎬᏩᏆN

مدیر تالار ادبیات + مدیر چت + ناظر آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
عضویت
7/26/18
ارسال ها
3,598
امتیاز
71,673
منمو
کرکس هایی که منتظر ته مانده غذای شیرند
 

NᎬᏩᏆN

مدیر تالار ادبیات + مدیر چت + ناظر آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
عضویت
7/26/18
ارسال ها
3,598
امتیاز
71,673
منمو
اقیانوس حسرت​
 

NᎬᏩᏆN

مدیر تالار ادبیات + مدیر چت + ناظر آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
عضویت
7/26/18
ارسال ها
3,598
امتیاز
71,673
منمو
نَهِ تیز و بُرنده اش
 
بالا