سرزمین قلب یخی

  • شروع کننده موضوع PARMIN
  • تاریخ شروع

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
دلم از درد دنیا ...

تنڪَ تنڪَ است...

چرا درها به رویم...

سنڪَ سنڪَ است...

در این دنیا ندیدم...

روز خوبے...

چقدر رفتن از این...

دنیا قشنڪَ است...
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
نـیـاز بــهِ اِلِتِـِـِـِمِاِسِ نِیِسـِتِ

ِکــســـِےِ کِــــــہ

ِدلـشِ پـیـِشِ تـِوِ نـباشِــدِ

ِبِــاِ کِــوِچِــکـــِ تــِرِیــِنِ

ِبِهِـــــانــہ هـــمِ مـیـرود
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
دوستي با هر كه كردم


بُل**بُل نيرنگ بود


ظاهرش اهلِ خلوص


باطنش صَد رَنگ بود....
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
ای کاش دلت عاشق
و دیوانه من بود ....


در پیله دل کاش
که پروانه من بود ....


من شمع شدم سوختم
ازدوری رویت ....


ای کاش دلت واله
و مستانه من بود ....
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
ﻣﺪﺍﻡ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﮯﺷڪﻨﻨﺪ
ﺳڪﻮﺕ ﻣﮯڪﻨﮯ

ﻫﯿﭻ ﻧﻤﮯﮔﻮیے
ﺣﺘﮯ ﺍﺧﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﮯڪﻨﮯ

ﺩﻟﺖ ﺭﺍﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﮮو ﺁﺭﺍﻡ ﻣﮯﺭﻭے

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﮯڪﻨﻨﺪ
" ﺑﮯ ﻣــــﻌـــــﺮﻓــــت " !..
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
نوشتم درد دلهایم
همه گفتند عالی بود
ندانستند
درمانی ، برای زخم کـاری بود
نوشتم درد دلهایم
شبیه شعـــر بر دفتر
ندانستند
هر شعرم، بــرایم یادگاری بود
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺴــــــــﺕ . . . .

ﺍﻣﺸﺐ ﺣﮑــــــــــــﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻨﻢ ،

ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﮑــــــــــــﻭﻣﻢ ﻣﮑﻦ !

" ﺁﺱ ﺩﻟـ ــ ــ ــ ــ ــ ـﺖ ﺭﺍ ﺭﻭ ﮐــــــــــــﻦ "

ﻣﻦ ﺧﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﺖ ﺍﺯ

ﻧﺒﻮﺩﻧــــــــــــﺖ

ﮐﺎﺥ ﺗﻨﻬﺎﯾــــــــــــﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
هر_زمان_مے_بینمت
قلبم پریشان مے شود

چشم هایم در هوایت
باز گریان مے شود

حس_عشقم_ناگهان
گل مے کند اما چه حیف

مثل داغے در میان
سینه پنهان مے شود
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
شـب ترین آسمـــان

دنيــا اينجـــاســت

وقتــی نيستـــی

هيـــچ كجـــای ايـــن

كـــره ی جــغرافيـــا

آرام نمــــی گيـــرم

هر کــجای ایــن پهنـه ی خاکی که
هستــی
 

PARMIN

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
11/15/18
ارسال ها
712
امتیاز
6,573
همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی
 

موضوعات مشابه


بالا