غَم نِوِشت

  • شروع کننده موضوع fariba
  • تاریخ شروع

fariba

کاربر فعال
کاربر فعال
عضویت
9/4/18
ارسال ها
336
امتیاز
24,133
محل سکونت
افکار درهم
دلم میخواهد

ســــــــینه امــ را بشـــــــــــــکافَم...

این قَل**ب تکِـــــهــ پـــــــــارهِـ امـــ را ...:)

بِهـ هَمهـ نشــــــانــ دَهــــَـمــ.....

تا آنقـــــــدر نَپُرســَـــــند

♚⇦چرا گرفتــِــــه ایی?

IMG_20170720_173655.jpg
 

fariba

کاربر فعال
کاربر فعال
عضویت
9/4/18
ارسال ها
336
امتیاز
24,133
محل سکونت
افکار درهم
⇦ﺍِﻧـﻘَـــــــﺪ ﺑــــﻲ ﺣــﻮﺻــــــِـﻠِﻪ ﺍَﻡ ..⇦ﮐِـ ﻫـــــَـﺮ ﮐــﻲ ﺑِــﺨــﻮﺁﺩ

ﺑــﺂﻡ ﺑَـﺤـﺚ ﮐُـﻨــــﻪ ﻓَﻘـــــﻂ ﻣـﻴـﮕَـﻢ :

⇦حق با توئه⇨

⇦ﺍِﻧـــﻘـَﺪ ﺑــــــﻲ ﺍَﻋـــﺼـﺂﺑَﻢ ..

ﮐِـ ﻫَـﺮ ﮐـﻲ ﺑِﺨــﻮﺁﺩ ﺑِـــــﻢ ﮔـﻴـﺮ ﺑِـﺪهِ

?? یـــــه ﮐَـﻠــﺂﻡ ﻣـــﻴـﮕـَﻢ :

⇩ ﻣَـــﻦ ﺑَــــــﺪ ﺗــــــﻮ ﺧــــﻮﺏ

..ميـــــدوني !!

بــراے بعضيـــا

نبـــايــد خـودت بـاشــــے...

⇦ بـايـــــد ⇨

يڪـــے شبيــــہ خـــودش باشي.....

دقیقا همینم..✋
IMG_20170713_015604.jpg
 

fariba

کاربر فعال
کاربر فعال
عضویت
9/4/18
ارسال ها
336
امتیاز
24,133
محل سکونت
افکار درهم
هَر چِقدرم واسِع بودنِع آدما حِرص بخورینِگرانشون باشیـ...

آخَر یکیـ دیگِع عَزیز تَرِع:)

ما زیادی مُزخرَفیم:)

★هـــــнεнـــــه★
IMG_20170614_141324.jpg
 
بالا