پزشکی اختصارات رايج برگه هاى آزمايش

  • نویسنده موضوع REIHAN
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 0
  • بازدیدها 460
  • کاربران تگ شده هیچ

REIHAN

کاربر سایت
رفیق جدید انجمن
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
53
پسندها
750
امتیازها
4,963
مدال‌ها
5
سطح
7
 
  • نویسنده موضوع
  • #1
اختصارات رایج برگه های آزمايشFBS : قند خون ناشتا

MCHC : غلظت متوسط همو گلوبين

WBC : شمارش گلبول هاي سفيد

RBC : شمارش گلبول هاي قرمز

HB : همو گلوبين

HC : هماتوکریت" درصد گلبول" هاي قرمز خون

HCV : حجم متوسط گلبول هاي قرمز

HCH : مقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز

R.D.W : ضريب تغييرات اندازه گيري گلبول های قرمز

PLT : شمارش پلاكت ها

PTE : در صد پلاكت ها

MPV : حجم متوسط پلاكت ها

MCH : وزن متوسط هموگلوبين

MCV : حجم متوسط هموگلوبين

M/E : نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز

RDW : پهنای گلبول قرمز در منحني

UA : تجزيه کامل ادرار

TGs : چربي اى که در عروق
رسوب میکند" تری گلیسرید"
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Shaparak

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 1, کاربر: 0, مهمان: 1)

عقب
بالا