کاربرد هشتگ عباس_معروفی

  1. قند

    همگانی ●●■♡♡ برگی از احساس شعر و دست نوشته ها ♡♡■●●

    جاذبه های تو تمام نمی شود من اما تمام می شوم در آغوشت و باز به دنیا می آیم به‌خاطر دوباره دیدنت با همین تولد مکرر می بوسم و نگاه می کنم و می چرخم چند بار دیگر زمین دور خورشید بچرخد و من خیال کنم هنوز نچرخیده ام #عباس_معروفی
عقب
بالا