نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه

پاسخ‌ها
2,035
بازدیدها
18,167
پاسخ‌ها
277
بازدیدها
3,063
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
76
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
53
بالا