نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه

پاسخ‌ها
58
بازدیدها
239
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
202
بالا