• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس هنرمندان ایرانی

پاسخ ها
16
بازدیدها
221
پاسخ ها
16
بازدیدها
23
پاسخ ها
16
بازدیدها
43
پاسخ ها
14
بازدیدها
38
پاسخ ها
17
بازدیدها
42
پاسخ ها
16
بازدیدها
64
پاسخ ها
2
بازدیدها
35
پاسخ ها
2
بازدیدها
31
پاسخ ها
1
بازدیدها
44
پاسخ ها
8
بازدیدها
1K
بالا