• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس هنرمندان ایرانی

پاسخ ها
2
بازدیدها
27
پاسخ ها
16
بازدیدها
34
پاسخ ها
16
بازدیدها
57
پاسخ ها
14
بازدیدها
56
پاسخ ها
17
بازدیدها
52
پاسخ ها
16
بازدیدها
84
پاسخ ها
2
بازدیدها
50
پاسخ ها
1
بازدیدها
51
پاسخ ها
8
بازدیدها
1K
بالا