• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس ورزشکاران

پاسخ ها
12
بازدیدها
423
پاسخ ها
1
بازدیدها
322
پاسخ ها
1
بازدیدها
186
پاسخ ها
1
بازدیدها
70
پاسخ ها
2
بازدیدها
131
پاسخ ها
2
بازدیدها
59
پاسخ ها
2
بازدیدها
91
پاسخ ها
1
بازدیدها
92
پاسخ ها
1
بازدیدها
66
پاسخ ها
3
بازدیدها
58
پاسخ ها
2
بازدیدها
67
پاسخ ها
3
بازدیدها
95
پاسخ ها
3
بازدیدها
224
پاسخ ها
0
بازدیدها
163
بالا