• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس ورزشکاران

پاسخ ها
0
بازدیدها
15
پاسخ ها
0
بازدیدها
25
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
پاسخ ها
0
بازدیدها
21
پاسخ ها
0
بازدیدها
15
پاسخ ها
0
بازدیدها
15
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
پاسخ ها
0
بازدیدها
16
پاسخ ها
0
بازدیدها
15
پاسخ ها
28
بازدیدها
296
پاسخ ها
33
بازدیدها
697
پاسخ ها
11
بازدیدها
947
بالا