• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس ورزشکاران

پاسخ ها
11
بازدیدها
108
پاسخ ها
4
بازدیدها
29
پاسخ ها
3
بازدیدها
25
پاسخ ها
0
بازدیدها
26
پاسخ ها
1
بازدیدها
73
پاسخ ها
0
بازدیدها
44
پاسخ ها
0
بازدیدها
34
پاسخ ها
0
بازدیدها
34
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
پاسخ ها
0
بازدیدها
78
پاسخ ها
0
بازدیدها
28
پاسخ ها
0
بازدیدها
62
پاسخ ها
0
بازدیدها
22
پاسخ ها
0
بازدیدها
27
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
بالا